Pogodnosti i primeri

1. Bez kamate i naknade na POS terminalima Societe Generale kod trgovaca sa kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji

Ukoliko karticu koristite na POS terminalu Societe Generale Srbija banke kod trgovaca sa kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji, bez obzira na potrošen iznos, a u zavisnosti od Masterata partnera kod koga ste izvršili plaćnje, možete potrošeni iznos platiti na najmanje 2, a najviše 24 jednake mesečne rate.

Ukupan potrošeni iznos je u celosti oslobođen kamate i naknade!

Pogledajte listu Masterata partnera

2. Kod trgovaca sa kojima banka nema zaključen ugovor o saradnji i u inostranstvu bez kamate

Ukoliko koristite karticu na POS terminalu u inostranstvu ili u zemlji kod onih trgovaca koji nemaju zaključen ugovor o saradnji sa bankom, potrošeni iznos koji je veći od 3.000 RSD možete platiti u najmanje 3, a najviše 6 jednakih mesečnih rata, u skladu sa definisanom skalom koju možete videti u tabeli. Pri ovom modelu naplaćuje se i jednokratni trošak naknade u iznosu od 5% potrošenog iznosa, koji će takođe biti podeljen na rate.

Broj rata u odnosu na iznos
Na 3 mesečne rate za iznose od 3.000 RSD do 9.999,99 RSD
Na 4 mesečne rate za iznose od 10.000 RSD do 14.999,99 RSD
Na 5 mesečnih rata za iznose od 15.000 RSD do 19.999,99 RSD
Na 6 mesečnih rata za iznose preko 20.000 RSD
Koji se kurs primenjuje pri konverziji iznosa transakcija nastalih u inostranstvu?

Primenjuje se prodajni kurs EUR Banke za efektivu koji važi na dan zaduženja Banke od strane MasterCard sistema.

3. Masterata za iznos manji od 3.000 RSD i za gotovinu

Ukoliko karticu koristite za iznos manji od 3.000 RSD kao i za podizanje gotovine na svim bankomatima u zemlji i inostranstvu, rate stižu na naplatu sa procentom otplate 5% mesečnog duga i sa kamatnom stopom od 2,25% mesečno (revolving otplata).

Primer otplate Masterate obračunat na iznosu limita kartice od 160.000 RSD
Maksimalan iznos rate 8.183,45 RSD
Minimalni iznos rate 1.000 RSD
NKS na godišnjem nivou 27,00%
EKS na godišnjem nivou 31,19%
EKS obračunat na dan 6. decembar 2013.

[*] Primer za ovu funkciju je rađen za revolving otplatu i informativnog je karaktera. Nominalna i efektivna kamatna stopa su izražene na godišnjem nivou. Ukupan iznos koji će korisnik platiti tokom perioda otplate kredita je 278.975,77 RSD

Za personalizovanu ponudu kreditne kartice Masterata kontaktirajte Vašeg ličnog bankara ili posetite Vašu ekspozituru. Ako se dogodi da nemate dovoljno sredstava na računu za otplatu rate, ona automatski prelazi na revolving otplatu (datum dospeća rate je svakog 10. u mesecu). Sa Masteratom imate i mogućnost prevremene otplate svih rata.

Ukoliko još uvek nemate MASTERATA kreditnu karticu
popunite pristupnicu i pružićemo Vam sve potrebne informacije o tome kako da dođete do nje

Pristupnica